Avui, 4 de febrer de 2020, Joan Vilar, director de la Fundació Claperós ha estat present en la reunió, organitzada per l’ACEDE (Associació Catalana d’Executius, Directius i Empresaris), amb el Sr. Enric Vinaixa, director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral i amb el Sr. Josep Vidal, director general d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives.

Durant la reunió s’ha posat sobre la taula la greu problemàtica en la que es troben moltes empreses catalanes amb l’absentisme laboral, en molts casos, injustificat. De fet, Catalunya la taxa d’absentisme es situa en un 5,3% davant del 5.2% de la mitjana estatal. No obstant, és la comunitat líder en nombre absolut d’hores perdudes de feina.

La Fundació Claperos, ha proposat  al Sr. Josep Vidal, la realització d’un estudi de les necessitats de contractació  en aquests sectors de ma d’obra intensiva, en el que hi participin  les patronals, tant de petites com de mitjanes i grans empreses, amb l’objectiu de incorporar a les seves plantilles persones amb especials dificultats d’ocupació  i persones migrades.

En el transcurs de la reunió també s’ha plantejat la possibilitat de crear un mapa dels perfils de treball, del sector de seguretat privada, ja que Catalunya es la comunitat autònoma ham mes demanda de treballadors qualificats. Segons dades de les patronals, es necessiten uns 1.000 vigilants per cobrir la demanda del sector a Catalunya.