El passat dia 11 de desembre, la Fundació Claperos , va iniciar el seu cicle de trobades amb representants polítics catalans inaugurat per la Sra. Alicia Romero , diputada al Parlament de Catalunya, Viceprimera secretaria d’Acció Política del  Partit dels Socialistes de Catalunya i Portaveu del  Grup Parlamentari Socialistes-Units per Avançar.

Aquestes trobades estan limitades a un grup reduït de persones, i l’objectiu de les mateixes es per una banda,  fer arribar als diferents grups polítics catalans, les propostes a les diferents problemàtiques socials en les que es troba una gran part de la societat catalana i per l’altra, quines solucions ens proposen a curt i mig termini.

L’objectiu de la Fundació Claperos, es arribar a ser una eina per ajudar i col·laborar amb totes les entitats socials que necessiten ajuda per tirar endavant els seus projectes socials, ja sigui en la recerca d’ empreses responsables o  d’institucions públiques per subvencionar aquets projectes i també ser l’altaveu davant les mateixes institucions, partits polítics i societat en general.