LINIES ESTRATEGIQUES 2024 -2025

Aquest projecte, aprovat per el patronat de la Fundació, pretén tenir tres línies d’actuació, que poden treballar-se per separat i també d’una manera conjunta.

La primera, vol ser una eina per ajudar i col·laborar amb totes les entitats socials que necessiten ajuda per tirar endavant els seus projectes socials, ja sigui en la recerca de empreses responsables o de institucions publiques per subvencionar aquets projectes.

La pobresa s’ha fet mes intensa en molts dels àmbits. La vulnerabilitat creix en àmbits que abans donàvem per estables. Les causes son múltiples i a mes, cada vegada hem de pal·liar amb injustícies socials, humanes i institucionals que a sovint, per moltes de les organitzacions socials, es mes difícil de trobar solucions si no reben ajudes per part de xarxes humanes, empresarials i publiques del nostre país.

Les accions previstes per aquests anys 2024 i 2025, son ajudar a les organitzacions que necessiten recursos financers i aquelles que necessiten col·laborar amb empreses per inserir persones vulnerables a les seves organitzacions.

La segona, ser l’altaveu davant les institucions publiques, partits polítics i societat en general.

En aquesta línia, treballarem per fer arribar als diferents grups polítics, les propostes a les diferents problemàtiques socials en les que es troba una gran part de la societat catalana i per l’altra, quines solucions proposen a curt i mig termini tots els grups polítics catalans.

Propostes que aborden el present i futur de la gent gran, com son els centres de dia, residencies i el suport a domicili i sobretot la solitud d’aquest col·lectiu, la acollida de les persones migrades i la seva integració al mon laboral, les persones sense sostre, les dones víctimes de violència de gènere i en general totes les persones vulnerables.

Durant l’any 2024, ja estan programats dinars-reunions amb els representants dels partits polítics catalans.

La tercera, promoure la ocupació de les persones vulnerables i del col·lectiu de persones migrades.

Els objectius específics d’aquesta línia, són oferir alternatives a dues situacions que generen vulnerabilitat a les persones:

Per una banda, adreçat al grup de persones migrades, atendre la seva situació d’irregularitat examinant les possibilitats d’acollir-se a la regularització de les seves situacions a través de propostes de feina. I per l’altra, reduir el nombre de persones aturades més vulnerables: majors de 45 anys, dones de tots els col·lectius, joves i aturats de llarga durada.

Les accions que estem treballant per aconseguir els objectius son:

  • Desenvolupar serveis específics per a l’ocupació i la formació de tots els col·lectius de persones en diferents sectors clau que estan creant ocupació actualment.
  • Millorar la qualitat de l’ocupació en els sectors que hem prioritzat en aquest projecte, incidint en aspectes com l’estabilitat, el nivell de qualificació, la prevenció de riscos laborals, la igualtat d’oportunitats i la integració de les persones més vulnerables.
  • Crear una servei d’intermediació entre les empreses i les persones desocupades que posi en contacte ocupadors i
  • Professionalitzar i qualificar al col·lectiu de les persones estrangeres en situació d’irregularitat que treballen de manera no reglamentada perquè entrin a formar part del col·lectiu de persones treballadores.
  • Regularitzar l’exercici professional mitjançant la formació professional ocupacional i el disseny de la carrera professional de les persones aturades de llarga durada i les persones més vulnerables
  •    Elaborar programes empresarials de gestió de la diversitat, totalment necessaris degut a l’ocupació d’un alt percentatge de persones migrades.