Continuant amb el cicle “TROBADES AMB ELS POLITICS DE CASA NOSTRA” , el dia 23 de gener la Fundacio Claperos, va organitzar el dinar amb el Sr. Josep Rull, representant de JUNTSXCAT. Els assistents al dinar, van poder traslladar les seves preocupacions i propostes de tots els temes que mes preocupen actualment al sector social i la col·laboració entre les empreses mercantils i les organitzacions del Tercer Sector.