Xarxes

Claperos la agencia L'objectiu de la Fundació Claperós és enfortir la col·laboració amb els serveis públics d'ocupació en les tasques d'intermediació laboral i, amb aquest objectiu, presenta una agència de col·locació especialitzada en el sector serveis. La creació de l’agencia de col•locació ha d’anar lligada a un coneixement exhaustiu del territori. Per aquest motiu, la nostra proposta aposta per a la cooperació entre els diferents agents socials, econòmics i empresarials del territori.

Actualment, la Fundació Claperós està homologada (amb número d’autorització 0900000015) pel Sistema Nacional de Empleo i el Servei d’Ocupació de Catalunya, per actuar com a Agència de Col·locació.

Amb aquesta acreditació, se’ns reconeix i autoritza per dur a terme:

  • Activitats d’intermediació laboral amb la finalitat de proporcionar a les persones un treball adequat a les seves característiques i facilitar als/les ocupadors/es, les persones més apropiades als seus requeriments i necessitats, mitjançant la valoració dels perfils, aptituds, coneixements i qualificació professional dels/es usuaris/es que facin ús dels nostres serveis per a la recerca de feina, i els requeriments i característiques dels llocs de treball ofertats al mercat laboral .
  • Activitats relacionades amb la recerca de treball, tals com orientació i informació professional, així com amb la selecció de personal.

A l'hora d'organitzar el servei de l’agència de col•locació hem tingut en compte la situació actual de crisi econòmica i de les persones que participen en aquest servei. Som conscients del canvi de perfil personal i professional que actualment s'ha donat en les persones que busquen ocupació i de la urgència que tenen les persones a trobar una ocupació. I basant-nos en aquesta situació, el nostre objectiu és dissenyar i aplicar un servei àgil amb una clara orientació a la inserció laboral i al posterior acompanyament. Aquest servei ha de ser actiu, innovador, motivador i que promogui canvis en les persones que els faciliti la inserció laboral.

img formulari inscripcio

Claperos fitxa doferta