Els nostres Projectes, Fundació Claperós

Cargando...

Gestió del servei de monitoratge que dóna suport a l’alumnat discapacitat i amb NEE del Consorci d’Educació de Barcelona per al curs escolar 2011-2012

Gestió del servei de servei bàsic d’ajuda a domicili de l’UBAS Baix Montseny

Gestió d’una agencia de col·locació  (amb número d’autorització 0900000015 pel Sistema Nacional de Empleo i el Servei d’Ocupació de Catalunya) per actuar com a Agència de Col·locació

Gestió d’un programa d’orientació i inserció laboral per a persones joves amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona

Programa IPI (Itineraris Personals d’Inserció) amb la col·laboració del SOC: aquest programa el vam iniciar l’any 2008

Programa de mares de famílies monoparentals, amb la col·laboració del Departament d’Acció Social i Ciutadania, des de l’any 2007

La igualtat d’oportunitats en els sectors de Seguretat Privada i Serveis Auxiliars, amb la col·laboració de la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball del Departament de Treball dins el projecte de programes innovadors

Projectes d’apoderament de la dona en el sector de neteges d’edificis i locals amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones des de l’any 2007

Participació en el Projecte integral de suport a persones cuidadores no professionals de persones en situació de dependència de la Fundació Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa

Participació en el programa PRT (Programa de Reagrupament i Treball ) de la Direcció General per a la Immigració

Signatura d’un conveni de col·laboració per dinamitzar l’ocupació en els sectors de seguretat privada, serveis auxiliars i neteges d’edificis i locals amb la patronal catalana de cada sector (ACAES, ADEDSA i ASCEN, respectivament) i els dos sindicats majoritaris (CCOO i UGT)

Projecte de formació en tecnologies de la informació i la comunicació orientats a fomentar l’accés a la societat del coneixement a Catalunya amb la col·laboració del Departament de Governació i Administracions Públiques

Potenciació de l’educació, del coneixement i difusió dels valors de la responsabilitat social mitjançant campanyes, jornades i accions formatives

Elaboració de plans formatius en tots els àmbits i sectors