Xarxes

Fundació Claperós

Qui som?

La Fundació Privada Claperós va ser fundada l’any 2006 amb iniciativa privada. La filosofia de la Fundació entén l’acció social com una activitat col·lectiva conductora per garantir el benestar de la ciutadania en general.

Què fem?

Treballem en dues línies d’actuació diferenciades però amb una interrelació evident:

  • en el compliment per part de les empreses catalanes de la responsabilitat social empresarial
  • en la orientació, formació i inserció laboral dels col·lectius més vulnerables de la societat.

La responsabilitat social de les empreses, o si ho preferim la “competitivitat responsable i sostenible”, és el nou paradigma per a les empreses i organitzacions del segle XXI. Per aquest motiu, la Fundació també impulsa accions perquè les empreses catalanes incorporin aquesta filosofia de treball. A grans trets, el nou model consisteix en apostar per una societat més cohesionada, justa, austera i ecològica, i això passa per fomentar un creixement basat en la innovació aplicada al progrés tècnic i la creació de valor.

Des de la Fundació entenem que la Responsabilitat Social Empresarial s’està convertint en una estratègia bàsica per a ser competitius, posicionar-nos amb èxit en el mercat i augmentar el valor generat a mig i llarg termini. A més, estem convençuts que la innovació és el camí necessari que ha d’emprendre tota organització per a garantir el seu propi futur. La RSE és fruït de la incorporació de dimensions socials, econòmiques i ambientals al model de gestió empresarial, tenint en compte els actors que, d’una manera o altra, es relacionen amb l’organització i, per tant, reben el resultat positiu o negatiu de la seva actuació.

Objectius

1
Compromís
Contribuir a que la societat, les empreses, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya siguin més responsables socialment i compromesos, desenvolupant accions de sensibilització, orientació, formació i difusió d’acord amb uns protocols ètics d’intervenció social, de no discriminació.

2
Responsabilitat Social
Facilitar eines per a què les empreses incloguin polítiques de responsabilitat social, especialment aquelles que prioritzen la integració sociolaboral dels col·lectius diana de la Fundació.

Video Casting Fundacio Claperos

Video buscar feina

Video Corporatiu Fundacio Claperos

Video buscar feina

Video Corporatiu

Producido por: VisionEmpresa.com

Actualment, la Fundació Claperós està homologada (amb número d'autorització 0900000015) pel Sistema Nacional de Empleo i el Servei d'Ocupació de Catalunya, per actuar com a Agència de Col·locació.

Agencia de col·locació