Xarxes

Programa IPI

Programa IPI(Itineraris Personals d’Inserció)

Aquest programa, desenvolupat en col•laboració amb el SOC és una clara aposta per millorar l’accés a l’ocupació de persones que en l’actualitat es troben en situació d’atur. L’IPI consisteix en un programa de tutories i atenció personalitzada a partir de les quals les persones usuàries reben l’orientació i les eines adequades per a la recerca d’un lloc de treball.