Xarxes

Gestió del Programa d’Inserció Sociolaboral

Gestió del Programa d’Inserció Sociolaboral (PISL)

La Fundació Claperós (formant una UTE amb General Formació) ha assumit el repte de gestionar el servei d’acollida i acompanyament per a la inserció laboral de persones en situació o amb risc d’exclusió social per l’any 2011. Es tracta d’un programa gestionat per Barcelona Activa en col•laboració amb la Direcció d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest és un Programa específic d’Inserció Sociolaboral per a persones en atur en situació d’exclusió social amb l’objectiu d’organitzar un conjunt d’accions ocupacionals que permeti l’accés a un itinerari d’inserció al mercat de treball als destinataris del programa identificats des de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona