El pasat dijous 6 de febrer, la Patronal ASNEM (Asociacion Nacional de empresas de multi servicios ) va organitzar una reunió amb la OIRESCON (OFICINA INDEPENDIENTE DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN)

La oficina, ha estat creada amb la finalitat de vetllar per la correcta aplicació de la legislació i en particular per promoure la concurrència i poder combatre les il·legalitats en la contractació publica.

A la reunió, que es va celebrar a les oficines de OIRESCON a Madrid , van assistir  la Presidenta de l’oficina, la Sra. Maria Jose Santiago i els vocals, Sra. Amada De Juan i el Sr. Francisco Cano, per part de ASNEM el Sr. Jaume Pallerols i els representants de les empreses dels  sectors de ma d’obra intensiva i per part de la Fundació Claperos el seu director , el Sr. Joan Vilar.

El Sr. Joan Vilar, va proposar la inclusió de clàusules socials (ODS) vinculades a l’agenda 2030 i el seguiment de totes les licitacions perquè siguin efectives, tal i com contempla la llei de contractació publica.