Consultoria especialitzada en els següents àmbits:

  • Implantació de sistemes de gestió de la qualitat segons la Norma ISO 9001 i EFQM

  • Implantació de sistemes de gestió ambiental segons la Norma ISO 14001 i EMAS

  • Implantació de sistemes de gestió de prevenció segons l’Especificació Ohsas

  • Implantació de sistemes de gestió de responsabilitat social segons SA8000 i SGE21

  • Auditories dels sistemes de gestió implantats en les empreses

  • Servei d’externalització del manteniment del sistema de gestió implantat

  • Implantació de plans d’igualtat

  • Assessorament estratègic de les empreses

UNEIX-TE A NOSALTRES!

CONTACTA