Cursos

Som més que una escola de formació

Els nostres cursos estan pensats no només per donar tota la formació necessària als futurs treballadors en els diferents àmbits en què treballem sinó que també els formen amb uns valors molt concrets.

Compromís, responsabilitat, innovació, creixement i actuació. La fundació vol impulsar empreses socialment responsables.

Contacta amb nosaltres

Adaptem i personalitzem tots els nostres cursos a les necessitats dels nostres alumnes.

Àrea de neteja

Fundació Claperós disposa d’una dilatada experiència en la formació dels professionals del sector de la neteja i manteniment industrial. Dins de l’oferta formativa es realitzen cursos presencials (a les nostres aules i/o a les instal·lacions del client), a distància i en modalitat en línia, d’aquesta manera s’afavoreix les sol·licituds específiques de cada organització. Això permet la conciliació d’horaris i afavoreix la motivació personal.

Fundació Claperós col·labora amb ASCEN, Associació Catalana d’Empreses de Neteja, detectant les necessitats formatives del sector, gestionant plans de formació i garantint un feedback que ens permet millorar i innovar.

Els cursos de Neteja

Àrea Facility Services

La Fundació Claperós, tenint en compte l’evolució del sector dels serveis ha dissenyat una formació
específica pels Facility Services adaptada a les necessitats del sector.
Dins de l’oferta formativa es realitzen cursos presencials (a les nostres aules i/o instal·lacions del
client), a distància i en la modalitat en línia, d’aquesta manera afavorim les demandes específiques

de cada organització permetent la conciliació d’horaris i afavorint la motivació del personal cons-
tantment.

Els cursos Facility

Àrea de seguretat privada

Fundació Claperós, disposa d’un ampli ventall de cursos en l’àrea de seguretat privada, és nodreix dels millors professionals del sector i dispo-
sa de totes les homologacions necessàries per executar els cursos formatius:

– Centre homologat pel Ministeri de l’Interior
– Centre autoritzat per la “Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya” (DEA).
– Centre autoritzat per la “Direcció General de Jocs i Espectacles”
La nostra oferta formativa inclou cursos en diferents modalitats que garanteixen el accés dels alumnes a les empreses del sector de seguretat
privada, el compliment dels requisits legals per l’empresa i el seu personal i l’adquisició de nous coneixements que milloren competències.

Fundació Claperós col·labora amb ACAES, Associació Catalana d’Empreses de Seguritat, ADEDSA, Associació d’Empreses de Serveis Auxiliars i amb els sindicats més representatius detectant les necessitats formatives del sector, gestionant plans de formació i assegurant un feedback que ens permet millorar i innovar constantment.

Els cursos de seguretat

Cursos de formació transversal

La millora de competències del personal requereix formació continua que asseguri:
– La adequació al perfil del lloc de feina
– Els nous reptes i funcions adquirides
– Les actualitzacions legislatives
– La necessitat del/la treballador/a de realitzar formació de reciclatge per poder promocionar-se i millorar les seves aptituds.
La Fundació Claperós, posa a la seva disposició formació continuada per obtenir aquests objectius amb la seguretat de l’experiència,
la qualitat del Servei i la innovació.

Els cursos Transversals